KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Mgr. Monika Smolková - krajský podpredseda, okr. predseda


kontakt
narodená: 6.10.1956

Najvyššie ukončené vzdelanie:
- Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov, odbor Pedagogika - vychovávateľstvo
- Ekonomická fakulta TU Košice - 2 ročné postpromočné štúdium

Doplnenie vzdelania:
Odborná asistencia, tvorba a manažovanie európskych projektov - Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou

Priebeh zamestnania:
1975 - 1981 Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice, referentka
1981 - 1983 Obnova Vkus, Košice, referentka
1983 - 1993 Stredné odborné učilište strojárske, Košice, vychovávateľka
1993 - 2002 MULTI AV FORM, Košice, ekonómka
1997 – 2002 CK MULTI TOUR, s.r.o., Košice, spolumajiteľka a riaditeľka
2002 – 2006 MČ Košice Dargovských hrdinov, zástupkyňa starostu
2006 – 2009 NR SR, poslankyňa
2009 - poslankyňa EP

Volené funkcie:
2002 – 2006 poslankyňa Miestneho zastupiteľstva MČ Košice DH a zástupkyňa starostu
Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach
2005 – 2009 poslankyňa Košického samosprávneho kraja
2006 – 2010 starostka MČ Košice Dargovských hrdinov
2006 – 2009 poslankyňa NR SR
2009 - poslankyňa EP

Osobné kvality:
Zodpovednosť, precíznosť v práci, dôslednosť, iniciatívnosť

Osobné záujmy:
Literatúra, politické diania, turistika, lyžovanie